Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


Anunci de lectura i defensa de tesi doctoral

INEFC-Barcelona

Doctorand

BLAI FERRER URIS

 

 

Tema

Aprendizaje de habilidades perceptivo-motoras: Efectos de la edad y el ejercicio.

 

 

Direcció 

Dra. Rosa Angulo Barroso / Dr. Albert Busquets Faciaben 

 

Tutoria

Dra. Rosa Angulo Barroso

 

Tribunal


President: Dr. Joan Riera Riera
Secretari: Dr. Josep Valls Solé (Universitat de Barcelona)
Vocal: Dr. Daniel Sanabria Lucena (Universidad de Granada)

 

Dia

6 de juliol de 2017

 

Hora

10,30 hores (reunió prèvia tribunal) 
11,00 hores (acte públic de lectura i defensa de la tesi)

 

Lloc


INEFC –centre de Barcelona-
Sala d’Honor
Av. de l'Estadi, 12-22 Anella Olímpica de Montjuïc
08038 Barcelona

Lectura pública, Intern
02 de juliol de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies