Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


Noves ofertes de places de professorat a l'INEFC

INEFC-Catalunya

OFERTES DE PROFESSOR/A A LLEIDA

 

Totes aquelles persones aspirants que tinguin la titulació mínima requerida per a cobrir la plaça esmentada hauran de presentar la seva sol·licitud adreçada al director del Centre de Lleida, juntament amb les fotocòpies dels documents acreditatius dels mèrits al·legats i d'acord amb les instruccions que es detallen a l'annex I del comunicat, al registre de l’INEFC de Lleida (Partida Caparrella, 5, 25192 Lleida) o de l’INEFC de Barcelona (Av. de l’Estadi 12-22, 08038 Barcelona – o -) o a qualsevol altre registre de la Generalitat de Catalunya, abans de les 14.00 hores del dia 12 de juliol de 2017.

 

Todas aquellas personas aspirantes que tengan la titulación mínima requerida para cubrir dicha plaza deberán presentar su solicitud dirigida al director del Centro de Lleida, junto con las fotocopias de los documentos acreditativos de los méritos alegados y de acuerdo con las instrucciones que se detallan en el anexo I del comunicado, al registro del INEFC (Partida Caparrella, 5, 25192 Lleida – o – Av. de L’Estadi, 12-22, 08038 Barcelona), o en cualquier otro registro de la Generalitat de Catalunya, antes de les 14.00 horas del día 12 de julio de 2017.

Professorat, Intern
03 de juliol de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies