Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


L’INEFC de Lleida convidat a la reunió del projecte Consulta col·lectiva sobre jocs i esports tradicionals

INEFC-Lleida

L’INEFC de Lleida convidat a la reunió del projecte Consulta col·lectiva sobre jocs i esports tradicionals, Collective Consultation on Traditional Sports and Games, de la UNESCO

L’INEFC de Lleida ha estat convidat a participar a la Consulta col·lectiva sobre jocs i esports tradicionals, Collective Consultation on Traditional Sports and Games, de la UNESCO. El representant és el Dr. Pere Lavega, vicepresident de l’Associació Europea de Jocs i Esports Tradicionals (AEJeST), vicepresident de l’entitat a nivell nacional, i professor de l’INEFC d’aquesta matèria. L’objectiu de la reunió ha estat la creació d’una plataforma internacional per a la promoció dels jocs i esports tradicionals (JT), mitjançant la constitució de 4 grups de treball amb les finalitats següents: definir línies mestres a seguir; crear una plataforma mundial de JT; elaborar una enciclopèdia en línia sobre JT, i comunicació i difusió dels JT. Així mateix, s’ha acordat constituir un comitè consultiu constituït per unes 8-10 persones de tot el món entre les quals hi haurà aquest professor de JT. Aquesta acció col·labora a donar visibilitat i projecció internacional a l’INEFC.

 El INEFC de Lleida invitado a la reunión del proyecto Consulta colectiva sobre juegos y deportes tradicionales, Collective Consultation on Traditional Sports and Games, de la UNESCO

El INEFC de Lleida ha sido invitado a participar en la Consulta colectiva sobre juegos y deportes tradicionales, Collective Consultation on Traditional Sports and Games, de la UNESCO. El representante es el Dr. Pere Lavega, vicepresidente de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJeST), vicepresidente de la entidad a nivel nacional, y profesor del INEFC de esta materia. El objetivo de la reunión ha sido la creación de una plataforma internacional para la promoción de los juegos y deportes tradicionales (JT), mediante la constitución de 4 grupos de trabajo con las finalidades siguientes: definir líneas maestras a seguir; crear una plataforma mundial de JT; elaborar una enciclopedia en línea sobre JT, y comunicación y difusión de los JT. Asimismo, se ha acordado constituir un comité consultivo constituido por unas 8-10 personas de todo el mundo entre las cuales habrá este profesor de JT. Esta acción colabora a dar visibilidad y proyección internacional al INEFC.

Notícia, INEFC
24 de juliol de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies