Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


S’obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a la formació complementària d'alumnat universitari i persones postgraduades

INEFC-Catalunya


S’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la formació complementària d'alumnat universitari i persones postgraduades en l'àmbit de l'educació física i de l'esport, en els centres de Barcelona i Lleida de l'INEFC, corresponents al curs acadèmic 2017-2018 i amb subjecció a les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/240/2015, de 30 de juliol.

Les sol·licituds s'han d'adreçar al director de l'INEFC i s'han de presentar, preferentment pels mitjans electrònics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), en model normalitzat.No obstant, les persones sol·licitants poden presentar la sol·licitud als registres generals dels centres de Barcelona i Lleida de l'INEFC (centre de Barcelona: av. de l'Estadi, núm. 12-22, 08038 Barcelona; centre de Lleida: Partida Caparrella, s/n, 25192 Lleida), o bé per qualsevol dels mitjans previstos per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El model normalitzat de sol·licitud, els models de l'acceptació de l'ajut i el de currículum es poden obtenir a Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) o també al web de l'INEFC (inefc.cat).

El termini de presentació de sol·licituds és a partir del dia 25 de juliol al 14 d'agost de 2017 (ambdós inclosos). 

Trobareu tota la informació a https://goo.gl/qmEBNi

 

 


Se abre la convocatoria para la concesión de un total de 16 ayudas para la formación complementaria de alumnado universitario y personas posgraduadas en el ámbito de la educación física y del deporte, en los centros de Barcelona y Lleida del INEFC, correspondientes al curso académico 2017-2018 y con sujeción a las bases reguladoras aprobadas por la Orden PRE/240/2015, de 30 de julio.

Las solicitudes deben dirigirse al director del INEFC y se tienen que presentar, preferentemente, por los medios electrónicos de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) en modelo normalizado. No obstante lo anterior, las personas solicitantes pueden presentar la solicitud en los registros generales de los centros de Barcelona y Lleida del INEFC (centro de Barcelona: av. de L'Estadi, núm. 12-22, 08038 Barcelona; centro de Lleida: Partida Caparrella, s/n, 25192 Lleida), o bien por cualquiera de los medios previstos por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

El modelo normalizado de solicitud, los modelos de la aceptación de la ayuda y el de currículum se pueden obtener en Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) o también en la web del INEFC (inefc.cat).

El plazo de presentación de solicitudes es a partir del dia 25 de julio hasta el 14 de agosto de 2017 (ambos inclusive). 

Encontrareis toda la información en https://goo.gl/qmEBNi

Ajuts, Intern
25 de juliol de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies