Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


L'INEFC I EL FC BARCELONA ORGANITZEN EL NOU MÀSTER PROFESSIONAL EN FUTBOL

INEFC-Catalunya

L’INEFC I EL FC BARCELONA ORGANITZEN EL NOU MÀSTER PROFESSIONAL EN FUTBOL

El proper curs acadèmic 2018-2019 s'inicia el nou Màster Professional en Futbol, Aplicació pràctica d’una visió sistèmica del joc, organitzat pel FC Barcelona Innovation Hub i l’INEFC, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Aquest màster de 60 crèdits ECTS està adreçat a entrenadors, preparadors físics, membres d'equips tècnics i professionals del món del futbol, que vulguin formar-se en l'entrenament sistèmic del futbol i en la millora del rendiment des d'aquesta òptica, tenint com a eix central el joc de l'equip i considerant i integrant tots els altres aspectes que influeixen en el rendiment.

El període de preinscripció s’iniciarà el 10 de setembre i finalitzarà el 31 d’octubre. Per rebre més informació, consulteu el web del Màster: http://barcainnovationhub.com/master-in-football/ on trobareu tots els requisits necessaris per cursar-lo, així com una pestanya habilitada per deixar les vostres dades.


EL INEFC Y EL FC BARCELONA ORGANIZAN EL NUEVO MÁSTER PROFESIONAL EN FÚTBOL

El próximo curso académico 2018-2019 se inicia el nuevo Máster Profesional en Fútbol, Aplicación práctica de una visión sistémica del juego, organizado por el FC Barcelona Innovation Hub y el INEFC, con el apoyo de la Federación Catalana de Fútbol. Este Máster de 60 créditos ECTS va dirigido a entrenadores, preparadores físicos, miembros de equipos técnicos y profesionales del mundo del fútbol, que quieran formarse en el entrenamiento sistémico del fútbol y en la mejora del rendimiento desde esta óptica, teniendo como eje central el juego del equipo y considerando e integrando todos los otros aspectos que influyen en el rendimiento.

El periodo de preinscripción se iniciará el 10 de septiembre y finalizará el 31 de octubre. Para recibir más información, consultar la web del Máster: http://barcainnovationhub.com/master-in-football/  donde se encuentran todos los requisitos necesarios para cursarlo, así como una pestaña habilitada para dejar sus datos.

Màsters, INEFC
03 de agost de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies