Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


Comunicat de la Direcció de l'INEF de Catalunya

INEFC-Catalunya

Comunicat 

L’INEFC vol condemnar qualsevol actuació que atempti contra la democràcia, la llibertat d’expressió i el dret a decidir.
Així mateix, dona suport a la declaració signada pels rectors i la rectora de les universitats públiques catalanes, de les quals formen part els centre de Lleida i Barcelona. També recolza els manifestos fets des del món de l’esport.

Jordi Solà i Grancha
Director de l’INEFC

  

Comunicado

El INEFC condena cualquier actuación que atente contra la democracia, la libertad de expresión y el derecho a decidir.
Asimismo, suscribe la declaración firmada por los rectores y la rectora de las universidades públicas catalanas, de las que forman parte los centros de Lleida y Barcelona, y se adhiere a los manifiestos realizados desde todos los ámbitos deportivos.

Jordi Solà i Grancha
Director de l’INEFC

Comunicat, Direcció
21 de setembre de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies