Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


Concentració a les 12.00h davant dels centres

INEFC-Catalunya

Davant els fets que es van esdevenir ahir dia 1 d'octubre, l'INEFC no pot restar indiferent.
Lamentem profundament i condemnem l'actuació dels cossos i forces de seguretat de l'Estat per il·legal, indignant, desproporcionada i salvatge, actuant en contra de la població a la qual se suposava que havien de protegir.
Així mateix, la lectura de la jornada que ha fet el Govern de l'Estat, radicalment oposada a la realitat dels esdeveniments, és igualment sorprenent i allunyada de l’objectivitat dels fets, com s'ha pogut comprovar a les imatges distribuïdes pels mitjans internacionals.

Per tots aquests motius, l'INEFC se suma a la convocatòria d'aturada parcial d'avui dilluns de 12 a 12.15 h a la porta dels centres, i a la convocatòria de vaga general convocada pels sindicats, pel mateix Govern de la Generalitat i per les entitats sobiranistes per a demà, 3 d’octubre.

Evidentment, el dret de vaga és individual i cadascú pot triar de sumar-s'hi o no segons consideri convenient. L’INEFC, com a centre universitari, organitzarà una jornada de debat i reflexió sobre la situació política del país.

L’INEFC treballa per formar persones que puguin millorar aquesta societat, eradicant la violència, estimulant la defensa dels valors des de la generositat i la comunicació verbal o corporal. Fem servir les activitats físiques com a mitjà individual de millora de la salut, d’autoconeixement i creixement, expressiu i social, o com a mitjà col·lectiu per fer-nos més solidaris, responsables, perseverants aprenent dels resultats adversos o gaudint i compartint els èxits. No podem acceptar que tot això sigui malmès per actuacions polítiques allunyades dels principis que conformen les societats democràtiques fonamentades en esforços de molt de temps, basats en referents culturals, socials i ètics.


Ante los hechos de ayer día 1 de octubre, el INEFC no puede permanecer indiferente.
Lamentamos profundamente y condenamos la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por ilegal, indignante, desproporcionada y salvaje, actuando en contra de la población a la que se suponía debían proteger.
Asimismo, la lectura de la jornada que ha realizado el Gobierno del Estado, radicalmente opuesta a la realidad de los acontecimientos, es igualmente sorprendente y alejada de la objetividad de los hechos, como se ha podido comprobar en las imágenes distribuidas por los medios internacionales.

Por todo ello, el INEFC se suma a la convocatoria de paro parcial de hoy lunes de 12 a 12.15 h en la puerta de los centros, y a la convocatoria de huelga general convocada por los sindicatos, por el mismo Gobierno de la Generalidad y por las entidades soberanistas para mañana, día 3 de octubre.

Evidentemente, el derecho de huelga es individual y cada uno puede elegir sumarse o no según considere conveniente. El INEFC, como centro universitario, organizará una jornada de debate y reflexión sobre la situación política del país.

El INEFC trabaja para formar personas que puedan mejorar esta sociedad, erradicando la violencia, estimulando la defensa de los valores desde la generosidad y la comunicación verbal o corporal. Utilizamos las actividades físicas como medio individual de mejora de la salud, de autoconocimiento y crecimiento, expresivo y social, o como medio colectivo para hacernos más solidarios, responsables, perseverantes, aprendiendo de los resultados adversos o disfrutando y compartiendo los éxitos. No podemos aceptar que todo ello resulte dañado por actuaciones políticas alejadas de los principios que conforman las sociedades democráticas fundamentadas en esfuerzos de mucho tiempo, basados en referentes culturales, sociales y éticos.

Jordi Solà
Director de l'INEFC

Convocatòria, Direcció
02 de octubre de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies