Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


S’inaugura el curs acadèmic per al curs 2017-2018

INEFC-Catalunya

S’inaugura el curs acadèmic per al curs 2017-2018

L’INEF Catalunya ha celebrat avui, 11 d’octubre, a l’INEFC Lleida l’acte inaugural del curs acadèmic 2017-2018 amb motiu del 35è aniversari d’aquesta institució universitària. El Molt Honorable Senyor Artur Mas i Gavarró ha impartit la lliçó inaugural amb el títol “Catalunya, una societat activa”.

El secretari general de l’Esport, Sr. Gerard Figueras, i el president de la Diputació de Lleida, Sr. Joan Reñé, han presidit l’acte acompanyats del vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària de la Universitat de Lleida (UdL), Dr. Joan Biscarri, i el director de l’INEFC, Sr. Jordi Solà.

L’obertura de l’acte ha tingut lloc a les 12 h, amb la benvinguda als assistents de part Gerard Figueres. Tot seguit, Jordi Solà, ha llegit la memòria del curs 2016-2017 on ha esbossat els aspectes més destacables de l’activitat acadèmica de l’INEFC al llarg del curs passat.

Seguidament, el 129è president de la Generalitat de Catalunya, el Molt Honorable Senyor Artur Mas i Gavarró, ha impartit la lliçó inaugural amb el títol “Catalunya, una societat activa”.

A la segona part, s’han lliurat els guardons als millors expedients de grau en CAFE i als membres del professorat que van assolir el grau de doctor el curs passat. Aleix Cercós Agelet, millor expedient acadèmic del Centre de Lleida, i Josep Nicolau Miralles, millor expedient del Centre de Barcelona, han rebut les distincions de part dels directors d’ambdós centres. D’altra banda, s’han lliurat distincions als nous doctors i doctores Gerard Lasierra Aguilà, Immaculada Durán Delgado, Queralt Prat i Ambrós, Enric Ormo Ribes, Enrique Ballestero García i Rafael Tarragó Garcia.

L’acte ha conclòs amb la intervenció del Dr. Joan Biscarri, vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària, el Sr. Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida, i el Sr. Gerard Figueras, secretari general de l’Esport.

Finalment, s’ha fet la foto de família amb els membres de la taula, el ponent i tots els guardonats acompanyats dels directors de centre.

Molt Honorable Senyor Artur Mas i Gavarró   

 

Se inaugura el curso académico para el curso 2017-2018

El INEF Catalunya ha celebrado hoy, 11 de octubre, en el INEFC Lleida el acto inaugural del curso académico 2017-2018 con motivo del 35 aniversario de esta institución universitaria. El Muy Honorable Señor Artur Mas Gavarró ha impartido la lección inaugural con el título "Catalunya, una sociedad activa".

El secretario general del Deporte, Sr. Gerard Figueras, y el presidente de la Diputación de Lleida, Sr. Joan Reñé, han presidido el acto acompañados del vicerrector de Actividades Culturales y Proyección Universitaria de la Universidad de Lleida (UdL), Dr. Joan Biscarri, y el director del INEFC, Sr. Jordi Solà.

La apertura del acto ha tenido lugar a las 12 h, con la bienvenida a los asistentes por parte del Gerard Figueras. A continuación, Jordi Solà, ha leído la memoria del curso 2016-2017 donde ha esbozado los aspectos más destacables de la actividad académica del INEFC a lo largo del curso pasado.
Acto seguido, el 129º presidente de la Generalitat de Catalunya, el Muy Honorable Señor Artur Mas Gavarró, ha impartido la lección inaugural con el título "Catalunya, una sociedad activa".
En la segunda parte, se han entregado los premios a los mejores expedientes de grado en CAFE y los miembros del profesorado que alcanzaron el grado de doctor el curso pasado. Aleix Cercós Agelet, mejor expediente académico del Centro de Lleida, y José Nicolau Miralles, mejor expediente del Centro de Barcelona, han recibido las distinciones de parte de los directores de ambos centros. Por otra parte, se han entregado distinciones a los nuevos doctores y doctoras Gerard Lasierra Aguilà, Immaculada Durán Delgado, Queralt Prat i Ambrós, Enric Ormo Ribes, Enrique Ballestero García y Rafael Tarragó Garcia.

El acto ha concluido con la intervención del Dr. Joan Biscarri, vicerrector de Actividades Culturales y Proyección Universitaria, el Sr. Joan Reñé, presidente de la Diputación de Lleida, y el Sr. Gerard Figueras, secretario general del Deporte.

Finalmente, se ha realizado la foto de familia con los miembros de la mesa, el ponente y los galardonados acompañados de los directores de centro.

Actes, Intern
11 de octubre de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies