Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


Nomenament de Pere Lavega Burgués com a president de l'Associació Europea de Jocs i Esports Tradicionals

INEFC-Lleida

Nomenament de Pere Lavega Burgués com a president de l'Associació Europea de Jocs i Esports Tradicionals (www.jugaje.com)


Pere Lavega Burgués, professor catedràtic de l'INEFC-Centre de Lleida, és, des del passat 28 d'octubre, el president de l'Associació Europea de Jocs i Esports Tradicionals (AEJST).
Aquesta associació, reconeguda per la UNESCO, està formada per més de quinze països entre els quals hi ha Bèlgica, Croàcia, Espanya, França, Hongria, Irlanda, Itàlia, Rússia i d’altres. A més, pertany a l'Associació Internacional de Jocs i Esports Tradicionals (ITSGA). L'AEJST reuneix uns 70 membres: universitats, escoles de jocs tradicionals, federacions, associacions esportives i culturals, museus, etc. que representen aproximadament 800.000 persones, l’objectiu de les quals és protegir, investigar, difondre i posar en valor els jocs i esports tradicionals, com a patrimoni cultural immaterial.

Nombramiento de Pere Lavega Burgués como presidente de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (www.jugaje.com)

Pere Lavega Burgués, profesor catedrático del INEFC-Centro de Lleida, es, desde el pasado 28 de octubre, el presidente de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJST).
Dicha asociación, reconocida por la UNESCO, está formada por más de quince países entre los que se cuentan Bélgica, Croacia, España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Rusia y otros. Además, pertenece a la Asociación Internacional de Juegos y Deportes Tradicionales (ITSGA). La AEJST reúne a unos 70 miembros: universidades, escuelas de juegos Tradicionales, federaciones, asociaciones deportivas y culturales, museos, etc., que representan a unas 800.000 personas, cuyo objetivo es proteger, investigar, difundir y poner en valor los juegos y deportes tradicionales, como patrimonio cultural inmaterial.

Election of Pere Lavega Burgués as President of the European Association of Traditional Games and Sports (www.jugaje.com)

Pere Lavega Burgués, professor at the INEFC, Center of Lleida, has been elected President of the European Association of Traditional Games and Sports (AEJeST) since last October 28th.
This association, recognized by UNESCO, is made up of more than fifteen countries such as Spain, France, Italy, Portugal, Ireland, Belgium, Hungary, Czech Republic, Russia, Romania, Croatia, ... It also belongs to the International Association of Traditional Games and Sports (ITSGA). The AEJST association brings together around 70 members: universities, traditional games schools, federations, sports and cultural associations, museums, representing some 800,000 people who aim to protect, investigate, disseminate and value traditional games and sports , as intangible cultural heritage.

Nomenament, INEFC
07 de novembre de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies